Oppføringer av John

Sakspapirer til årsmøtet i OURO 11. juni

I tråd med utsendt innkalling til årsmøtet i OURO gjøres herved sakspapirene tilgjengelige. Last ned saksliste og sakspapirer her. Last ned årsregnskap 2017 her. Årsmøtet avholdes mandag 11. juni kl. 11-12 på Radisson Blu Hotel på Værnes (www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport).

Uttak av rømt fisk har redusert mulighet for genetisk innkryssing i 37 vassdrag

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle. Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra utfisking høsten 2016. Det er på oppdrag fra OURO fisket ut over 500 rømte oppdrettsfisk i 37 elver. […]

Invitasjon til årsmøte i OURO 20. juni 2016

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 20.juni kl 12-15 på Radisson Blu Hotel på Værnes. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5.juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no. I henhold til vedtektene skal årsmøtet Behandle årsmelding, […]

Rydder opp i lakseelvene

Utfiskingen av rømt oppdrettsfisk fra elvene gir gode resultater, og nå settes det inn ytterligere tiltak for å fjerne lakserømlingene. Innsatsen rettes inn mot elver der innslaget av rømt fisk er størst. – Havbruksnæringen er først og fremst opptatt av å hindre at fisk rømmer, men det er også nødvendig å rydde opp når uhellet […]

Færre vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks i 2015

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag har i 2015 overvåket 165 vassdrag, og i 128 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat. Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har økt fra 140 i 2014 […]

Valg av elver for utfisking i 2016

Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for 2015 kommer ca 1. april 2016. Styret i OURO vil starte arbeidet med å velge ut de elver det skal utføres uttak av rømt oppdrettslaks i så snart rapporten foreligger.

Miljøfondet for utfisking av rømt fisk er nå etablert

Laks- og ørretnæringen etablerer nå det nye miljøfondet som skal bidra til uttak av rømt fisk fra elvene. Bedriftene langs kysten går inn med 13 millioner kroner årlig i fondet som skal forvaltes av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). – De ville bestandene av laksefisk er viktige å ta vare på, og […]