Oppføringer av Trude H. Nordli

Styrker uttaket av rømt fisk

PRESSEMELDING OURO setter i gang tiltak for å ta ut rømt fisk fra 52 elver for sesongen 2017. Det er 15 elver mer enn året før. – Selv om innslag av rømt oppdrettsfisk i mange elver har hatt en fin nedgang fra 2016, blir tiltakene i mange av dem videreført, sier styreleder Roar Paulsen. Samlet […]

Invitasjon til årsmøte i OURO 7. juni 2017

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret: Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 7. juni kl 11-14 på Radisson Blu Hotel på Værnes (www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport) Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 24. mai, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no.   I henhold til vedtektene […]

OURO halverer avgiften for 2016

OURO har i ekstraordinært årsmøte 28.11.2016 vedtatt å halvere avgiften for 2016.  Ny avgift blir kr 5.000 pr tillatelse for 2016 og vil bli innkrevd før jul. Avgiften er halvert for å gå mer i balanse i forhold til reelle utgifter inneværende år, og vil bli innkrevd før jul.   Vedlagt: Protokoll: Ekstraordinært årsmøte 28112016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i OURO

KUNNGJØRING: Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 28. november kl. 11.00-12.00 på Radisson Blu Hotel på Værnes. Saker som skal opp på ekstraordinært årsmøte: Forslag om halvering av avgift for 2016 til kr 5000 pr tillatelse Godkjenning av nytt budsjett for 2016 Styret i […]

Pressemelding- Utfisking av rømt laks i 37 elver har startet

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) starter utfisking av rømt oppdrettslaks i 37 norske elver. Arbeidet skal gjøres av profesjonelle fagmiljø, og det er utlyst konkurranse om oppdraget. Landet er delt inn i tre soner. Det er nå skrevet avtale mellom OURO og de aktuelle selskapene (se liste med elver og selskap). – […]

Pressemelding- Konkurranse ang utfisking høsten 2016

PRESSEMELDING FRA OURO                                                                                                    Bergen 07.07.16 Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak Styret i OURO vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, […]