Oppføringer av Trude H. Nordli

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i OURO

KUNNGJØRING: Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 28. november kl. 11.00-12.00 på Radisson Blu Hotel på Værnes. Saker som skal opp på ekstraordinært årsmøte: Forslag om halvering av avgift for 2016 til kr 5000 pr tillatelse Godkjenning av nytt budsjett for 2016 Styret i […]

Pressemelding- Utfisking av rømt laks i 37 elver har startet

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) starter utfisking av rømt oppdrettslaks i 37 norske elver. Arbeidet skal gjøres av profesjonelle fagmiljø, og det er utlyst konkurranse om oppdraget. Landet er delt inn i tre soner. Det er nå skrevet avtale mellom OURO og de aktuelle selskapene (se liste med elver og selskap). – […]

Pressemelding- Konkurranse ang utfisking høsten 2016

PRESSEMELDING FRA OURO                                                                                                    Bergen 07.07.16 Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak Styret i OURO vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, […]

Invitasjon til årsmøte i OURO 20. juni 2016

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 20.juni kl 12-15 på Radisson Blu Hotel på Værnes. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5.juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no. I henhold til vedtektene skal årsmøtet Behandle årsmelding, […]

Rydder opp i lakseelvene

Utfiskingen av rømt oppdrettsfisk fra elvene gir gode resultater, og nå settes det inn ytterligere tiltak for å fjerne lakserømlingene. Innsatsen rettes inn mot elver der innslaget av rømt fisk er størst. – Havbruksnæringen er først og fremst opptatt av å hindre at fisk rømmer, men det er også nødvendig å rydde opp når uhellet […]

Færre vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks i 2015

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag har i 2015 overvåket 165 vassdrag, og i 128 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat. Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har økt fra 140 i 2014 […]

Valg av elver for utfisking i 2016

Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for 2015 kommer ca 1. april 2016. Styret i OURO vil starte arbeidet med å velge ut de elver det skal utføres uttak av rømt oppdrettslaks i så snart rapporten foreligger.

Miljøfondet for utfisking av rømt fisk er nå etablert

Laks- og ørretnæringen etablerer nå det nye miljøfondet som skal bidra til uttak av rømt fisk fra elvene. Bedriftene langs kysten går inn med 13 millioner kroner årlig i fondet som skal forvaltes av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). – De ville bestandene av laksefisk er viktige å ta vare på, og […]