Oppføringer av Trude H. Nordli

Pressemelding- Konkurranse ang utfisking høsten 2016

PRESSEMELDING FRA OURO                                                                                                    Bergen 07.07.16 Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak Styret i OURO vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, […]