Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Vi skal redusere risikoen for genetisk
påvirkning fra akvakultur på villfisk,
ved utfisking av rømt oppdrettsfisk
i elver der innslaget er uakseptabelt.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), er hjemlet i en egen forskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

OURO skal redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.

Alle innehavere av tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret deltar i OURO.
Deltakerne betaler en avgift til OURO for å dekke utgiftene.