12 000 000

Kroner

11

Elver

330 000

Fisker

 • Lovpålagt

  Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), er hjemlet i en egen forskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Vi tar miljøansvar

  OURO skal redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

 • Målrettede tiltak

  I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.

 • Alle deltar

  Alle innehavere av tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret deltar i OURO.
  Deltakerne betaler en avgift til OURO for å dekke utgiftene.