Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Forside

Vi skal redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på villfisk, ved utfisking av rømt oppdrettsfisk i elver der innslaget er uakseptabelt. § Lovpålagt Oppdrettsnæringens

Slik jobber vi

Foto: Bjørn Barlaup, Uni Research Slik jobber vi Det nasjonale overvåkingsprogrammet Styret i OURO vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal

Kontakt

Kontakt oss Forretningsfører Trude H. Nordli har ansvaret for den daglige driften av Sammenslutningen. 975 37 319 post@utfisking.no Styret i OURO OURONordre Nøstekai 15011 Bergen

Om OURO

Om OURO Mandat Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt

Status elver

Status elver 2020 OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 35 laksevassdrag over hele landet høsten 2020. I tillegg er det

I 2020 tar OURO ut rømt fisk fra 49 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 49 elver i 2020. I tillegg finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

Sakspapirer til årsmøte 2020

Sakspapirer til årsmøte i OURO 15.06.2020 Signert årsregnskap OURO 2019 Revisjonsberetning 2019 – OURO-s Detaljer om oppkobling osv. i posten under.

Årsmøte 2020

Mandag 15. juni kl 13:00-14:00 Oppkobling via vedlagte link:Bli med i Microsoft Teams-møte+47 21 40 21 59 Norway, Oslo (nummer med avgift) Konferanse-ID: 542 138