Årsmøte 2020

MANDAG 15. juni kl 13-14

Oppkobling via vedlagte link:
Bli med i Microsoft Teams-møte
+47 21 40 21 59   Norway, Oslo (nummer med avgift)

Konferanse-ID: 542 138 064#

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no

I henhold til vedtektene skal årsmøtet

  1. Behandle årsmelding, regnskap og budsjett
    b. Velge styremedlemmer og deres varamedlemmer, styreleder, nestleder og revisor
    c. Velge en valgkomité
    d. Behandle andre saker som blir lagt frem

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på sakslista, som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver tillatelse gir en stemme, uavhengig av størrelsen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.utfisking.no

LAST NED: innkallingen fra forretningsordfører Trude H Nordli