Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktuelt

Filter

Invitasjon til årsmøte i OURO 14. juni 2021

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret: Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes mandag 14 juni kl. 13.00-14.00 på teams. Se lenke