Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktuelt

Filter

Invitasjon til årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes mandag 22 juni kl. 10.00-11.00 på teams. Se mer.

Revisors beretning for 2020

Vi har revidert årsregnskapet for Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt
Oppdrettsfisk som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Sakspapirer til årsmøte 2020

Sakspapirer til årsmøte i OURO 15.06.2020 Signert årsregnskap OURO 2019 Revisjonsberetning 2019 – OURO-s Detaljer om oppkobling osv. i posten under.

Årsmøte 2020

Mandag 15. juni kl 13:00-14:00 Oppkobling via vedlagte link:Bli med i Microsoft Teams-møte+47 21 40 21 59 Norway, Oslo (nummer med avgift) Konferanse-ID: 542 138

Sakspapir til årsmøte i Ouro 2019

I tråd med utsendt innkalling til årsmøtet i OURO gjøres herved sakspapirene tilgjengelige. Last ned: Sakspapir til årsmøte i OURO 20.06.2019. Last ned: OURO signert

Årsmøte 2019

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret:
Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes torsdag 20. juni kl. 10.30-11.30 på Radisson Blu Hotel på Værnes