Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktuelt

Filter

Pressemelding – Konkurranse ang utfisking høsten 2016

Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak.