Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktuelt

Filter

Styrker uttaket av rømt fisk

PRESSEMELDING
OURO setter i gang tiltak for å ta ut rømt fisk fra 52 elver for sesongen 2017. Det er 15 elver mer enn året før. – Selv om innslag av rømt oppdrettsfisk i mange elver har hatt en fin nedgang fra 2016, blir tiltakene i mange av dem videreført, sier styreleder Roar Paulsen.