Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Færre vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks i 2015

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag har i 2015 overvåket 165 vassdrag, og i 128 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat.

Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 165 i 2015.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet videre med å utvikle overvåkningsprogrammet, blant annet med flere vassdrag og håndboken som beskriver metodikken som ligger til grunn for resultatene. Det blir interessant å se hvilke resultater som kommer i tiden fremover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

I 2015 ble:

  • 128 elver vurdert å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks – < 10 prosent
  • 17 ble vurdert til å ha høyt innslag – > 10 prosent
  • 20 vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent

Dette er en bedre situasjon enn i 2014 da:

  • 85 elver ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks – < 10 prosent
  • 30 ble vurdert til å ha høyt innslag – > 10 prosent
  • 25 ble vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent

I tillegg til at årets rapport inneholder vurdering av flere vassdrag enn året før, presenteres det i rapporten trender i innslaget av rømt laks i en rekke vassdrag der vi har historiske data, noe som gir et bilde på utviklingen over tid.

Som i 2014 var innslagene av rømt laks ulikt fordelt langs kysten, med flest vassdrag med høye innslag i Hardanger-regionen. Best ut kom vassdragene fra svenskegrensen til og med Rogaland samt i Finnmark.

Grunnlag for tiltak mot rømt oppdrettsfisk

Overvåkingsprogrammet har flere formål, og resultatene fra programmet legges blant annet til grunn for akutte tiltak i regi av Fiskeridirektoratet og til å evaluere forebyggende rømmingstiltak som vi pålegger oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (Ouro) er et annet eksempel. Sammenslutningen skal planlegge utfisking i vassdrag med for høyt innslag av rømt oppdrettsfisk.

– Klassifiseringen av laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks viser at en rekke villaksbestander har opplevd genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Vi prioriterer å hindre videre innblanding av rømt laks, og sammen med resultatene fra genetikkstudiet er derfor overvåkingsprogrammet et viktig redskap for å vurdere tiltak i enkeltbestander, sier Holmefjord.

– For å sikre at vi får omfattende og tilstrekkelig kunnskap om det samlede innsiget til både vassdrag og regioner, legger vi gjennom overvåkingsprogrammet vekt på å bruke flere metoder som gir et bredest mulig grunnlag for å foreta vurderinger og sette i verk tiltak.

Arrangerer dialogmøte om rapporten

29. april arrangerer Fiskeridirektoratet åpent dialogmøte med oppdrettsnæringen, villaksinteresser og forskningsmiljøer om planleggingen av årets overvåkningsprogram.

Møtet holdes i direktoratets lokaler i Bergen, og påmelding må sendes til olav.moberg@fiskeridir.no innen 25. april.

Kilde: fiskeridir.no

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn