Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Fortsatt trend med lave innslag av rømt oppdrettsfisk i lakseførende elver – OURO sin innsats bidrar til dette

Lave rømmingstall og uttak av rømt fisk fra vassdrag før gyting, er med på å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaksens genetikk.

OURO har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2021. Vi er fornøyde med utviklingen, sier Ingrid Lundamo, styreleder i OURO. Gjennom målrettede tiltak over år, er innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet redusert.

Siden Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) sin oppstart i 2015 har vi ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor sier Lundamo. Den langsiktige trenden på innrapporterte rømmingstall er synkende. Det viser at tiltakene som næringen har iverksatt over år gir effekt.

FOTO: Norce

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2020, ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettslaks i 218 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 31 elver for utfisking. Det er tatt ut rømt oppdrettslaks i 22 av disse elvene. Elvene ble valgt ut på grunn av innslaget av rømt laks i 2020. I 7 av de undersøkte elvene ble det ikke observert rømt laks høsten 2021.I tillegg til utfisking i elver, har OURO bidratt til uttak av rømt fisk med kilenøter i Trøndelag og i Vestland.

Det ligger i OUROs mandat å ta ut rømt fisk i lakseførende vassdrag. Vi har også i 2021 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og styret i OURO er svært tilfreds med resultatet, sier Ingrid Lundamo.

Historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk

OURO sine undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks etter uttak ble redusert til under fire prosent i 19 av 22 elver. Det ble gjennomført uttak med harpunering, not og kilenøter. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Prosentvis innslag av rømt fisk ved kartlegging før og etter uttak i utvalgte lakseførende elver i perioden 2016-2021 for ulike kategorier rømt fisk.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.

Styret i OURO ønsker å takke alle som har bidratt til utfiskingen i 2021.

Resultat fra uttak i OURO sine elver i 2021
ElvenrElverObservert villaksObservert antall rømt oppdrettslaksAntall rømt fisk tatt ut i 2021
026.4ZSokndalselva  0
033.ZÅrdalselva98850
041.ZEtneelva18254472
047.2ZJondalselva2100
048.ZOpo  0
055.ZTysseelva41 50
055.7ZOselva11 36
062.ZVossovassdraget  8
070.ZVikja44 0
077.ZÅrøyelva27766
079.ZDaleelva i Høyanger  0
083.ZGaula i Sunnfjord  6
089.ZEidselva78466
097.7ZVelledalselva  1
101.6ZTennfjordelva  0
132.ZSkauga  1
137.2ZSteinsdalselva  1
140.ZSalvassdraget  82
142.3AZNordfolda  0
144.61ZBogelva  72
166.5ZLaksåga  1
167.ZKobbelvvassdraget  2
168.6ZHopvassdraget  0
172.ZForsåvassdraget  6
174.5ZElvegårdselva  7
190.3ZStorelva (Gratangen)  16
191.ZSalangsvassdraget  7
193.ZSkøelvvassdraget  1
198.ZNordkjoselva  6
204.ZSignaldalselva  1
213.1ZLakselva i Kviby  1
     
 Kilenøter Trøndelag  90
Antall fisk tatt ut 399161479

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn