Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

I 2020 tar OURO ut rømt fisk fra 49 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 49 elver i 2020. I tillegg finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

– Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk. Vi fortsetter derfor den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak

Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i perioden 2016-2019. Den viser at det er svært få elver med innslag over 4% etter uttak. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette på grunn av at det har blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2019, inngikk det 255 elver, hvor av det i 144 elver var under 4% innslag. OURO velger å videreføre uttak i mange av de elvene det ble gjort tiltak i for 2019. Dette for å sikre kontinuitet, selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt i mange av elvene OURO har gjort tiltak i.

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Vi har en nullvisjon for rømming. Statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i de aller fleste elvene også går ned, men vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges hvis det er mulig å gjøre uttak.

Informasjon om prosess og uttak

OURO hadde første år med tiltak i 2016. Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2020-sesongen

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 49 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget. På side tre er listen over elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Kilenøter

OURO støtter uttak av rømt oppdrettsfisk i følgende kilenøter i Trøndelag: Namsen, Agdenes og Vikna. Det er NINA som har ansvaret for oppfølging av disse. I tillegg støtter OURO kilenøter relatert til Vossovassdraget, hvor NORCE er ansvarlig for oppfølging og uttak.

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2020

SoneVassdragsnr.Navn på vassdragLeverandør av utfiske-tjenester
Tiltakssone 1ROGALAND  
032.ZJørpelandselvaNORCE
033.ZÅrdalselva (Hjelmeland)NORCE
HORDALAND  
041.ZEtneelva *)HI og NORCE
042.3ZFjæraelvaNORCE
042.4ZMosneselvaNORCE
045.2ZUskedalselvaNORCE
045.4ZRosendalselvane (Hattebergsvassdraget)NORCE
048.ZOpoNORCE
050.ZEidfjordvassdragetNORCE
052.7ZSteinsdalselva og MovatnetNORCE
055.7ZOselvaNORCE
055.ZTysseelvaNORCE
061.2ZStorelva (Arna)NORCE
062.ZVossovassdragetNORCE
SOGN OG FJORDANE  
070.ZVikjaNorce
077.ZÅrøyelvaNorce
079.ZDaleelva i HøyangerNorce
083.ZGaula i SunnfjordNorce
084.7ZNaustaNorce
089.ZEidselvaNorce
Tiltakssone 2MØRE OG ROMSDAL  
095.3ZStorelva (Søre Vartdal)Ferskvannsbiologen
095.ZØrstaelvaFerskvannsbiologen
097.1ZBondalselvaFerskvannsbiologen
097.7ZVelledalselvaFerskvannsbiologen
TRØNDELAG  
134.ZTeksdalselvaFerskvannsbiologen
137.2ZSteinsdalselvaFerskvannsbiologen
140.ZSalvassdraget (inkl. Moelva)Ferskvannsbiologen
NORDLAND  
144.7ZStorelva (Tosbotn)Ferskvannsbiologen
144.ZÅelva (Åbjøra)Ferskvannsbiologen
151.ZVefsnavassdragetFerskvannsbiologen
157.42ZFlostrandvassdragetFerskvannsbiologen
161.ZBeiarvassdragetFerskvannsbiologen
163.ZSaltdalsvassdragetFerskvannsbiologen
166.5ZLaksåga (Nordfjorden)Ferskvannsbiologen
167.ZKobbelvvassdragetFerskvannsbiologen
168.6ZHopvassdraget (Steigen)Ferskvannsbiologen
172.ZForsåvassdragetFerskvannsbiologen
174.5ZElvegårdselva (Bjerkvik)Ferskvannsbiologen
Tiltakssone 3189.2ZTennevikelvaNaturtjenester i Nord
190.3ZStorelva (Gratangsbotn)Naturtjenester i Nord
191.4ZLøksebotnvassdragetNaturtjenester i Nord
191.ZSalangsvassdragetNaturtjenester i Nord
193.ZSkøelvvassdragetNaturtjenester i Nord
198.ZNordkjoselvaNaturtjenester i Nord
204.ZSignaldalselvaNaturtjenester i Nord
205.ZSkibotnelvaNaturtjenester i Nord
209.ZKvænangselvaNaturtjenester i Nord
210.ZBurfjordelvaNaturtjenester i Nord
FINNMARK  
213.1ZLakselva i KvibyNaturtjenester i Nord

*) Elv med eget program

Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn