Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Invitasjon til årsmøte i OURO 14. juni 2021

Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret:

Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes mandag 14 juni kl. 13.00-14.00 på teams. Se lenke nederst.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no


I henhold til vedtektene skal årsmøtet

a. Behandle årsmelding, regnskap og budsjett
b. Velge styremedlemmer og deres varamedlemmer, styreleder, nestleder og revisor
c. Velge en valgkomité
d. Behandle andre saker som blir lagt frem

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på sakslista, som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver tillatelse gir en stemme, uavhengig av størrelsen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.utfisking.no

Velkommen til årsmøte!

 
Med vennlig hilsen

Trude H Nordli
Forretningsfører OURO
Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen
Tlf: 97 53 73 19

Klikk her for å bli med på møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

teams@nho.onpexip.com

Videokonferanse-ID: 121 551 436 7

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

Eller ring inn (bare lyd)

+47 21 40 21 59,,422388429#   Norway, Oslo

Telefonkonferanse-ID: 422 388 429#

Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn