Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Kontakt oss

Forretningsfører Trude H. Nordli har ansvaret for den daglige driften av Sammenslutningen.

OURO
Nordre Nøstekai 1
5011 Bergen