Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Miljøfondet for utfisking av rømt fisk er nå etablert

Laks- og ørretnæringen etablerer nå det nye miljøfondet som skal bidra til uttak av rømt fisk fra elvene. Bedriftene langs kysten går inn med 13 millioner kroner årlig i fondet som skal forvaltes av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). – De ville bestandene av laksefisk er viktige å ta vare på, og havbruksnæringen tar ansvar for den påvirkning som kan skje ved rømming av fisk. Vi ser fram til å samarbeide med elveeierne og andre villaksinteresser slik at vi får tatt ut mest mulig av fisken når slike hendelser oppstår, sier Roar Paulsen som er styreleder i OURO.

Nytt millionfond

Det er den nye forskriften om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk som ligger til grunn for OUROs arbeid. Det tidligere miljøfondet som var en frivillig ordning, blir dermed erstattet av en obligatorisk ordning regulert av myndighetene og forvaltet av sammenslutningen. OURO vil bli fullt operativ i løpet av høsten 2015, melder de i en pressemelding.

I henhold til bestemmelsene i forskriften har styret fastsatt en avgift på kr 10.000 pr konsesjon for 2016. Det innebærer en årlig innbetaling på omlag 13 millioner kroner i året til fondet. Styret anser OUROs arbeid å starte opp fra 1. juli 2015. Det er derfor vedtatt halv avgift på kr 5.000 pr konsesjon for 2015.

Avgiften skal innbetales av alle som har tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i henhold til §2 i Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Avgiften skal dekke kostnader knyttet til arbeidet for å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

Det nye styret

Styret i OURO består av Roar Paulsen fra Lerøy Midt (styreleder), Aino Olaisen fra Nova Sea (nestleder), Ingrid Lundamo fra Marine Harvest, Ståle Hansen fra Fiskeridirektoratet og Heidi Hansen fra Miljødirektoratet.

Trude H. Nordli er leid ut i 50 prosent stilling fra Sjømat Norge som forretningsfører. Hun får det daglige lederansvaret for virksomheten. Nordli har tidligere hatt tett oppfølging med Miljøfondet i regi av Sjømat Norge (tidligere FHL), som var operativt i perioden 2011 – 2014.

Om OURO

  • Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) er etablert etter initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
  • Sammenslutningens arbeidsområde er nedfelt i Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk fastsatt av departementet 5. februar 2015.

Kilde: kyst.no

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn