Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Om OURO

Mandat

Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Styrets medlemmer

Styret er sammensatt av tre representanter fra havbruksbedrifter og to utnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Styrets medlemmer er valgt for to år med vara.

Styret i OURO

ROLLENAVNORGANISASJONE-POSTTELEFON
StyrelederIngrid LundamoMowiingrid.lundamo@mowi.com93 02 19 61
NestlederMaria SparboeNRSmaria.sparboe@salmon.no90 83 53 53
StyremedlemKetil RykhusSinkaberg-Hansen

ketil.rykhus@sinkaberg-hansen.no

90 83 53 53
StyremedlemHelge Axel DyrendalMiljødirektoratethelge.axel.dyrendal@miljodir.no41 59 33 99
StyremedlemStåle HansenFiskeridirektoratetstale.hansen@fiskeridir.no46 90 82 51
VaramedlemKarl Fredrik OttemCermaqkarl.ottem@cermaq.com91 91 97 47
VaramedlemSigfrid Vatle TangenLerøysigfrid.tangen@leroyvest.no97 58 67 22
VaramedlemKnut StavenMowiknut.staven@mowi.com95 05 47 52
VaramedlemHeidi HansenMiljødirektoratetheidi.hansen@miljodir.no41 62 93 33
VaramedlemRuth KjæmpenesFiskeridirektoratetruth.kjempenes@fiskeridir.no91 54 39 76

Vedtekter for OURO