Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Pressemelding – Konkurranse ang utfisking høsten 2016

PRESSEMELDING FRA OURO
Bergen 07.07.16

Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak

Styret i OURO vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, i hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak. OURO har besluttet at det skal gjennomføres utfiske i 37 elver i Norge i løpet av høsten 2016 og tar sikte på å igangsette utfisking i september med de leverandørene som det inngås kontrakt med.

Det tas sikte på å inngå kontrakt med et hensiktsmessig antall leverandører. Krav til aktuelle leverandører er angitt i konkurransegrunnlaget.

OURO har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå i gjennomføring av konkurransen: Konkurransepapirer kan tilsendes ved å melde interesse til:

knut.a.selbekk@ramboll.no Tilbudsfrist vil være 10. august. Detaljerte bestemmelser framgår av Konkurransegrunnlaget og øvrige tilbudspapirer.

ELVER OURO HAR VEDTATT UTFISKE I 2016
FylkeElver/vassdrag
ØSTFOLD
Glomma
ROGALAND
Suldalslågen
HORDALAND
Etneelva
Fjæraelva
Rosendalselvene
Jondalselva
Kinso
Granvinvassdraget
Steinsdalselva/Movatnet
Oselva
Daleelva
Haugsdalselva
SOGN OG FJORDANE
Vikja
Årøyelva
Daleelva
Gaula i Sunnfjord
Jølstra
Gloppenelva
Eidselva
MØRE OG ROMSDAL
Ørstadelva
Oselva (Molde)
Surna
SØR-TRØNDELAG
Teksdalselva
Steinsdalselva
NORD-TRØNDELAG
Namsen med sideelver
Salvassdraget
NORDLAND
Fusta-vassdraget
Beiarvassdraget
Laksåga
Elvegårdselva
TROMS
Salangsvassdraget
Skøelv-vassdraget
Målselv-vassdraget
Nordkjoselva
Oksfjordvassdraget
Burfjordelva
FINNMARK
Storelva

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn