Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Rydder opp i lakseelvene

Utfiskingen av rømt oppdrettsfisk fra elvene gir gode resultater, og nå settes det inn ytterligere tiltak for å fjerne lakserømlingene. Innsatsen rettes inn mot elver der innslaget av rømt fisk er størst.

– Havbruksnæringen er først og fremst opptatt av å hindre at fisk rømmer, men det er også nødvendig å rydde opp når uhellet er ute. Derfor er det viktig at vi tar ut rømt oppdrettsfisk i elver der innslaget er uakseptabelt høyt, sier Roar Paulsen som er styreleder i Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk, OURO.

Nye tall fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvene viser at 78 prosent av 165 undersøkte vassdrag i 2015 har lavt eller moderat innslag av rømt oppdrettsfisk. Der er en bedring fra 2014 hvor 61 prosent av elvene hadde mindre enn 10 prosent innslag av rømt fisk.

Dette viser at utviklingen går i riktig retning og at innsatsen gir resultater. Derfor skal vi fortsette arbeidet, og i løpet av april vil styret i OURO beslutte hvilke elver som skal prioriteres i 2016 og hvilke tiltak som skal settes inn, sier Roar Paulsen.

Det blir lyst ut konkurranse om utfiskingstiltak i de aktuelle elvene. Informasjon om hvilke elver som skal prioriteres og annen informasjon om OUROs arbeid vil være å finne på sammenslutningens nettside www.utfisking.no.

– Utfiskingen må skje målrettet, og det er avgjørende at faktagrunnlaget fra overvåkningsprogrammet er det beste. Vi er derfor opptatt av at undersøkelsene av tilstandene i elvene må bli gjort på en standardisert måte, sier Paulsen. Han sikter konkret til en ny felthåndbok som han forventer gir klare føringer for hvordan enkelte underøkelser skal utføres.

OURO ble etablert i 2015 av Fiskeri- og næringsepartementet gjennom en egen forskrift. Tiltakene som OURO setter inn blir finansiert gjennom en avgift fra alle havbruksbedrifter som har tillatelse for å produsere laks, ørret og regnbueørret. For 2016 vil dette utgjøre 13 millioner kroner som kan brukes til utfiskingstiltak.

Ytterligere kommentarer:
Roar Paulsen, styreleder OURO: tlf. 90 72 05 10
Trude H. Nordli, sekratriatsleder OURO: tlf. 97 53 7 19
Om OURO: www.utfisking.no

Les mer:

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn