Sakspapirer til årsmøte 2020

LAST NED: Sakspapir til årsmøte i OURO 15.06.2020

LAST NED: Signert årsregnskap OURO 2019

LAST NED: Revisjonsberetning 2019 – OURO-s

Detaljer om oppkobling osv. i posten under.