Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Foto: Bjørn Barlaup, Uni Research

Slik jobber vi

Det nasjonale overvåkingsprogrammet

Styret i OURO vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak i. Resultatene fra overvåkningsprogrammet blir offentliggjort på våren (april).

OURO skal dekke utgifter Fiskeridirektoratet har ihht §3, ledd 4 og 5 i Forskriften.