Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk