Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Status elver

2021

OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 22 laksevassdrag over hele landet høsten 2022. 31 elver ble valgt til utfisking, men det var ikke mulig å foreta utfiske i alle. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø i Trøndelag og på Vestlandet. Alle rapporter med resultat fra 2021 ligger nedenfor.

LAST NED: Rapport Etneelva 2021-sesongen

LAST NED: Rapport Skandinavisk naturovervåkning 2021-sesongen

LAST NED: Rapport NORCE 2021-sesongen

LAST NED: Rapport Naturtjenester AS 2021-sesongen

LAST NED: Ninarapport 2165

2020

OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 35 laksevassdrag over hele landet høsten 2020. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø relatert til mange vassdrag i Trøndelag og i Bolstadfjorden. Alle rapporter med resultat fra 2020 ligger nedenfor.

LAST NED: Etneelva-rapport for 2020

LAST NED: Overvåking og utfisking Vikna Namsfjorden Agdenes 1863

LAST NED: Rapport Ferskvannsbiologen for 2020 sesongen

LAST NED: Rapport Naturtjenester i nord-2020 sesongen

LAST NED: Rapport NORCE-2020 sesongen

2019

OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2019. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø relatert til 3 vassdrag. Alle rapporter med resultat vil bli lagt ut her når de er klare.

LAST NED: Rapport HI Etneelva- OURO 2019

LAST NED: Rapport NINORD-2019

LAST NED: Rapport NORCE- utfiske 2019

LAST NED: Rapport Ferskvannsbiologen- Utfiske 2019

LAST NED: Uttak av rømt oppdrettslaks ved Agdenes og i Namsjorden

2018

Gjennom målrettede tiltak skal OURO redusere innslaget av rømt oppdrettslaks i 63 laksevassdrag over hele landet høsten 2018. Alle rapporter med resultat vil bli lagt ut her når de er klare.

LAST NED: Kilenotovervåking 2018 rap1705- NINA

LAST NED: Rapport HI Etneelva- OURO 2018

LAST NED: Rapport NINORD-2018

LAST NED: Rappport NORCE OURO-2018

LAST NED: Rapport Ferskvannsbiologen OURO- 2018

HER FINNER DU OGSÅ: Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk 

2017

Gjennom målrettede tiltak skal OURO redusere innslaget av rømt oppdrettslaks i 63 laksevassdrag over hele landet høsten 2018. Alle rapporter med resultat vil bli lagt ut her når de er klare.

LAST NED: Kilenotovervåking 2018 rap1705- NINA

LAST NED: Rapport HI Etneelva- OURO 2018

LAST NED: Rapport NINORD-2018

LAST NED: Rappport NORCE OURO-2018

LAST NED: Rapport Ferskvannsbiologen OURO- 2018

HER FINNER DU OGSÅ: Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk 

2016

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har i 2016 overvåket 196 vassdrag. Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. I 154 av de undersøkte elvene er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat.

Resultat fra 2016:

  • 154 (78 %) elver vurdert å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks – < 10 prosent •
  • 24 (12 %) ble vurdert til å ha høyt innslag – > 10 prosent
  • 18 (9%) vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent

 

I 2016 som tidligere år er innslagene av rømt laks ulikt fordelt langs kysten. Flest elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk finner vi i Hordaland og i Troms.

Styret i OURO har i mai starte arbeidet med å velge ut de elver det skal utføres utfiskingstiltak i for 2017.

Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 2016

Vedleggsrapporter for fylkene 2016

Felthåndbok for overvåkning av rømt oppdrettslaks

2015

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har i 2015 overvåket 165 vassdrag. Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. I 128 av de undersøkte elvene er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat.

Resultat fra 2015:

  • 128 elver er vurdert å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks – < 10 prosent
  • 17 ble vurdert til å ha høyt innslag – > 10 prosent
  • 20 ble vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent

Dette er en bedret situasjon sammenlignet med 2014.  Det som er nytt i årets rapport er at det presenteres trender på innslaget av rømt laks i en rekke vassdrag der vi har historiske data, slik at en får et bilde på utviklingen over tid.

Styret i OURO vil i løpet av april starte arbeidet med å velge ut de elver det skal utføres utfiskingstiltak i for 2016.

Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 2015 (PDF)

2014

Innslag av rømt oppdrettslaks ble kartlagt i 140 elver for 2014. Resultatene ble presentert som årsprosent (snitt av sportsfiske og høstfiske), eller ved hjelp av gytefisktellinger på sensommer/høst.

OURO var nylig opprettet og ikke operativ til å foreta utfiskingstiltak i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet høsten 2015. Fiskeridirektoratet iverksatte derfor utfiskingstiltak i 26 vassdrag fra Sunnhordland i sør til Troms i nord. I hovedsak ble de vassdrag som hadde høyest innslag av rømt oppdrettslaks valgt ut.

Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 2014 (PDF)

Pressemelding Fiskeridirektoratet angående utfiskingstiltak 2015