Uttak av rømt fisk har redusert mulighet for genetisk innkryssing i 37 vassdrag

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra utfisking høsten 2016. Det er på oppdrag fra OURO fisket ut over 500 rømte oppdrettsfisk i 37 elver. Disse elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2015. Vi er glad for at OURO har bidratt til et så stort uttak, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville laksefisk.

Utfiskingen er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. OURO har brukt ca. 3 millioner kroner til utfiskingstiltak i 2016.

Etter uttak av rømt oppdrettsfisk høsten 2016 viser resultater fra OURO at faren for genetisk påvirkning i disse elvene er blitt lavere, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført utfisking høsten 2016. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene.

Observert innslag rømt fisk vha drivtelling eller felle 2016 Antall elver før uttak av rømt fisk høst 2016 Antall elver etter uttak av rømt fisk høst 2016
Over 10% 6 1
4-10% 11 3
Under 4% 14 27

(6 av elevene OURO har hatt utfisking i er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra disse elvene.)

Alle data fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2016.
Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til utfisking i flere av elvene.

Fagrapporter

Resultat fra utfiske i 2016

Fylke Elver/vassdrag Antall rømt fisk tatt ut
Finnmark Storelva 10
Troms Salangsvassdraget 14
Skøelv-vassdraget 5
Målselv-vassdraget 17
Nordkjoselva 3
Oksfjordvassdraget 4
Burfjordelva 3
Nordland Fusta-vassdraget 3
Beiarvassdraget 0
Laksåga 2
Elvegårdselva 18
Nord- Trøndelag Namsen med sideelver 11
Salvassdraget 58
Sør-Trøndelag Teksdalselva 1
Steinsdalselva 4
Møre og Romsdal Ørstadelva 0
Oselva (Molde) 0
Surna 0
Sogn og Fjordane Vikja 0
Årøyelva 26
Daleelva (Høyanger) 16
Gaula i Sunnfjord 34
Jølstra 18
Gloppenelva 0
Eidselva 44
Hordaland Etneelva 132
Fjæraelva 11
Rosendalselvene 12
Jondalselva 8
Kinso 0
Granvinvassdraget 4
Steinsdalselva/Movatnet 5
Oselva 28
Daleelva (Vaksdal) 20
Haugsdalselva 0
Rogaland Suldalslågen 0
Østfold Glomma 10
Totalt uttak 521