Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Uttak av rømt fisk har redusert mulighet for genetisk innkryssing i 37 vassdrag.

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra utfisking høsten 2016. Det er på oppdrag fra OURO fisket ut over 500 rømte oppdrettsfisk i 37 elver. Disse elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2015. Vi er glad for at OURO har bidratt til et så stort uttak, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville laksefisk.

Utfiskingen er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. OURO har brukt ca. 3 millioner kroner til utfiskingstiltak i 2016.

Etter uttak av rømt oppdrettsfisk høsten 2016 viser resultater fra OURO at faren for genetisk påvirkning i disse elvene er blitt lavere, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført utfisking høsten 2016. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene.

OBSERVERT INNSLAG RØMT FISK VHA DRIVTELLING ELLER FELLE 2016ANTALL ELVER FØR UTTAK AV RØMT FISK HØST 2016ANTALL ELVER ETTER UTTAK AV RØMT FISK HØST 2016
Over 10%61
4-10%113
Under 4%1427

(6 av elevene OURO har hatt utfisking i er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra disse elvene.)

Alle data fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2016.
Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til utfisking i flere av elvene.

Fagrapporter

Resultat fra utfiske i 2016

FYLKEELVER/VASSDRAGANTALL RØMT FISK TATT UT
FinnmarkStorelva10
TromsSalangsvassdraget14
Skøelv-vassdraget5
Målselv-vassdraget17
Nordkjoselva3
Oksfjordvassdraget4
Burfjordelva3
NordlandFusta-vassdraget3
Beiarvassdraget0
Laksåga2
Elvegårdselva18
Nord- TrøndelagNamsen med sideelver11
Salvassdraget58
Sør-TrøndelagTeksdalselva1
Steinsdalselva4
Møre og RomsdalØrstadelva0
Oselva (Molde)0
Surna0
Sogn og FjordaneVikja0
Årøyelva26
Daleelva (Høyanger)16
Gaula i Sunnfjord34
Jølstra18
Gloppenelva0
Eidselva44
HordalandEtneelva132
Fjæraelva11
Rosendalselvene12
Jondalselva8
Kinso0
Granvinvassdraget4
Steinsdalselva/Movatnet5
Oselva28
Daleelva (Vaksdal)20
Haugsdalselva0
RogalandSuldalslågen0
ØstfoldGlomma10
TOTALT UTTAK521

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn